Hồ Câu Hóc Môn Như kế hoạch đã định: (2021-11-25 12:16:32)

Hữu Ích+42
Hữu Ích+42


Như kế hoạch đã định:
NGÀY MAI THỨ 6 NGÀY 26/11 HỒ TẠP VỀ CHÉP NHÉ.
✓ 150kg cho ngày mai.
✓ Nay chép về nên nhà hồ thống nhất giá:
✓ 200/5 tiếng
✓ Giờ thêm 25.
Lưu ý: Cấm trùn chỉ và các loại mồi tươi sống khác (ngoại trừ trứng kiến)
* Cấm xả cám bằng tay.
* Cần máy đánh khu B, cần tay tự do.

* KẾ HOẠCH HỒ C TẠM HOÃN VÌ MỘT SỐ VẤN ĐỀ. AE THÔNG CẢM.


Hồ Câu Cá Giải Trí Hóc Môn

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart