Ác Nhân Cốc

Nơi "cái ác" thể hiện...

Hồ Câu Hóc Môn Như đã thông báo trước. (2021-12-02 13:03:55)

Hữu Ích+11
Hữu Ích+11


Như đã thông báo trước.
✓ Sáng mai thứ 6 ngày 03/12.
Hồ về 300kg phi, 150kg trôi.
✓ Đợt phi về hôm đầu tuần gặp thời tiết ko thuận lợi + thêm đợt ngày mai nữa là gần 1 tấn/1 tuần. Số lượng quá khủng.
✓ Riêng ngày mai vẫn 200/cả ngày nhé AE.
✓ Sau 14g vào 150.


Hồ Câu Cá Giải Trí Hóc Môn

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart