Hồ Câu Hóc Môn NGÀY THỨ 7. 8-5. (2021-05-07 13:58:20)

Hữu Ích+5
Hữu Ích+5


NGÀY THỨ 7. 8-5.
10 bao chép cho hồ C.
* 200/4tiếng.
* Giờ thêm 40.

* Hồ A – B.
* 200/7tiếng.

Hồ A AE lưu ý là cá phi rất dày.
– Thứ nhất phi câu lên thả lại.
– Thứ 2 AE câu phi bên hồ C cân lại thả xuống hồ A.
– Những AE câu bám hồ hiểu rõ.


Hồ Câu Cá Giải Trí Hóc Môn

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart