Ác Nhân Cốc

Nơi "cái ác" thể hiện...

Hồ Câu Hóc Môn MỘT VÀI THÔNG TIN MÌNH CẬP NHẬT TIẾP: (2022-02-09 13:02:53)

Hữu Ích+34
Hữu Ích+34


MỘT VÀI THÔNG TIN MÌNH CẬP NHẬT TIẾP:
✓ Cá lên đều hồ hơn, đặc biệt giữa cầu. Không còn AE tập trung câu bờ B nhiều như trước nữa.
✓ Cá không bị bể, không nhát dây, không quá kén mồi… Khoai lang trứng kiến vẫn rất hiệu quả.
✓ Nước đẹp, đáy đẹp.
✓ Nhắc lại 1 lần nữa cá không lên bởi 1 trong những lý do: THỜI TIẾT, THẰNG CHỦ HỒ XỬ LÝ hoặc TỐI QUA HẮN KÉO HẾT CÁ RỒI.


Hồ Câu Cá Giải Trí Hóc Môn

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart