Hồ Câu Hóc Môn Kính báo đến anh em. (2021-12-08 15:45:40)

Hữu Ích+11
Hữu Ích+11


Kính báo đến anh em.
✓ 1 TẤN CÁ PHI VỀ CHO TUẦN NÀY.
✓ Tiếp tục ngày mai 9/12 về 450 kg phi đơn tính
✓ Ngày mốt thứ 6 về tiếp 200kg.
✓ Phục vụ cho những ngày cuối tuần.
✓ Vẫn 250k đánh từ mờ sáng đến khuya.
✓ Suất thì 200/5 tiếng. Giờ thêm 25.
✓ Sau 15g 150
✓ Sau 17g 100

✓ Rất mong được AE quan tâm!


Hồ Câu Cá Giải Trí Hóc Môn

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart