Ác Nhân Cốc

Nơi "cái ác" thể hiện...

Hồ Câu Hóc Môn Khủng khiếp – KHOAI LANG TRỨNG KIẾN CỦA HỒ (2021-12-07 14:37:15)

Hữu Ích+22
Hữu Ích+22


Khủng khiếp – KHOAI LANG TRỨNG KIẾN CỦA HỒ
THỨ BA NGÀY 07/12
Khoảng 27 cần thủ trên hồ chứng kiến xác nhận Nam lên cá ước khoảng trên 40kg (6 tiếng). Tiếc thay cái rọng bị rách.
và còn nhiều cần thủ cháy lông nách hôm nay.
GIỜ ĐẾN CUỐI TUẦN CÒN KHOẢNG 650-700KG PHI CHƯA VỀ NỮA MÀ AE.


Hồ Câu Cá Giải Trí Hóc Môn

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart