Hồ Câu Hóc Môn GIẢI TRÍ LÀ PHẢI Ở HỒ C. (2021-05-02 15:41:18)

Hữu Ích+19
Hữu Ích+19


GIẢI TRÍ LÀ PHẢI Ở HỒ C.
* THẬT KHÓ ĐẺ ÉP CÁ VỚI CẦN 3m6.

**”ĐƠN GIẢN CHỈ LÀ CÁM CÂU CÁ GIẢI TRÍ***
Tự tin gần như tuyệt đối tại Hồ chép Hóc Môn.
* Bài mồi mới cũng thích hợp làm nền đánh phi.
* Hãy trải nghiệm ở những hồ khác và cho kết quả.
* Kết hợp với trứng kiến chuẩn.
* Kết hợp với tinh mùi (thật nhẹ).
* THÍCH, TRẢI NGHIỆM ĐÁNH CHAY TẠI CÁC HỒ KHÁC.
Hồ Câu Cá Giải Trí Hóc Môn

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart