Ác Nhân Cốc

Nơi "cái ác" thể hiện...

Hồ Câu Hóc Môn Điểm nhấn hồ C. 02/05 (2021-05-02 17:11:10)

Hữu Ích+22
Hữu Ích+22

Điểm nhấn hồ C. 02/05
Gom tất cả tiên cần không đủ thu lại cá của các cần thủ tại hồ C.
* Cần thủ ít nhât 9kg người nhiều gần 30kg.
* Cảm giác phê như hồ tự nhiên.
* Đáy không thối, nước không phèn.
* Cá đi lững chỉ xảy ra khi thời tiết xấu, cá mới về.

NGÀY MAI 3/5.
* Hồ C 250/ngày.
” Hồ B 150.
* Hồ A sửa chữa, thứ 3 mở lại.


Hồ Câu Cá Giải Trí Hóc Môn

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart