Hồ Câu Hóc Môn CHÀO BUỔI SÁNG. (2021-11-09 07:49:05)

Hữu Ích+14
Hữu Ích+14

CHÀO BUỔI SÁNG.
Thời tiết này AE tự tin đến hồ.
Chỉ 200k bạn có thể đánh đến 21g30.
Khi 2 hồ A và B đã thông thành 1 hồ, thông thoáng hơn. Hàm lượng oxy trong nước cao hơn… Chỉ khi thời tiết thất thường cá mới chậm ăn.CHÀO BUỔI SÁNG.
Thời tiết này AE tự tin đến hồ.
Chỉ 200k bạn có thể đánh đến 21g30.
Khi 2 hồ A và B đã thông thành 1 hồ, thông thoáng hơn. Hàm lượng oxy trong nước cao hơn… Chỉ khi thời tiết thất thường cá mới chậm ăn.

Hồ Câu Cá Giải Trí Hóc Môn

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart