Hồ Câu Hóc Môn Cảm ơn anh em đã đến ủng hộ 2 ngày cuối tuần. (2021-11-21 17:02:22)

Hữu Ích+33
Hữu Ích+33

Cảm ơn anh em đã đến ủng hộ 2 ngày cuối tuần.
Dù đông cá lên không như ngày thường. Nhưng cũng khả quan hơn hẳn thời kỳ trước.
✓ Mai thứ hai (22/11): vẫn là:
Sáng vào câu (sử dụng khoai lang của hồ) nếu lốc hồ không những không thu tiền cần mà bạn có thể câu cả ngày không phải trả tiền.
Xuống cần 8g
Đóng cửa 21g30 hàng ngày.

Hồ Câu Cá Giải Trí Hóc Môn

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart