Ác Nhân Cốc

Nơi "cái ác" thể hiện...

Hồ Câu Hóc Môn Cá phi về 200kg, giá cần cũng 200k cho ngày mai thứ 3 (21/12). Vui vẻ nha AE. (2021-12-20 14:01:38)

Hữu Ích+13
Hữu Ích+13

Cá phi về 200kg, giá cần cũng 200k cho ngày mai thứ 3 (21/12). Vui vẻ nha AE.
Nhớ là đánh 14 – 15 tiếng trong ngày cũng được, câu chán khi nào móm thì lên cần.
✓ Sau 15g vào 150
✓ Sau 17g vào 100
✓ 21g30 đóng cửaCá phi về 200kg, giá cần cũng 200k cho ngày mai thứ 3 (21/12). Vui vẻ nha AE.
Nhớ là đánh 14 – 15 tiếng trong ngày cũng được, câu chán khi nào móm thì lên cần.
✓ Sau 15g vào 150
✓ Sau 17g vào 100
✓ 21g30 đóng cửa

Hồ Câu Cá Giải Trí Hóc Môn

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart