Hồ Câu Hóc Môn Cá hôm nay ăn không xung như hôm qua nha AE. (2021-11-15 17:16:41)

Hữu Ích+23
Hữu Ích+23Cá hôm nay ăn không xung như hôm qua nha AE.
✓ Tình hình hồ thì đang rất ổn định.
✓ Khoai lang hồ có bán AE sáng vô câu suất nếu không lên cá hồ bao đánh cả ngày chỉ tính giá 1 suất.
Vẫn ổn định giá:
SÁNG VÀO 200/5 TIẾNG
SAU 11G VÀO 200/6 TIẾNG.
SAU 16G VÀO 100K.
Hồ có bán: Mồi câu anh Trung Đắc CÁM CHÉP, CÁM TỔNG HỢP, CÁM CHÉP HỒ LÀM, KHOAI LANG ĐÁNH PHI, CHÉP.


Hồ Câu Cá Giải Trí Hóc Môn

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart