Hồ Câu Hóc Môn Cá bắt đầu có dấu hiệu ăn trở lại. Thời gian qua 200/ngày là do thời tiết xấu qu (2021-12-02 14:42:25)

Hữu Ích+37
Hữu Ích+37


Cá bắt đầu có dấu hiệu ăn trở lại. Thời gian qua 200/ngày là do thời tiết xấu quá. Nên hồ linh động giải quyết.
Chứ cá thả nhiều thế nào anh em cũng biết.
Ngoài cá AE đưa về, hồ cân lại đều thả xuống hồ chứ không rọng dèo.


Hồ Câu Cá Giải Trí Hóc Môn

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart