Hồ Câu Hóc Môn AE còn nhớ chủ nhật tuần trước không? (2021-11-20 13:43:18)

Hữu Ích+9
Hữu Ích+9AE còn nhớ chủ nhật tuần trước không?
Cái ngày định mệnh của những chú cá.
ƯỚC…
Ngày mai chủ nhật 21/11 cũng bão cá như vậy.
Vẫn không thay đổi:
✓ Sáng vào 200/5 tiếng.
✓ Sau 11g vào 200/6 tiếng.
✓ Sau 16g vào 100k.
Lưu ý: Từ hôm nay anh em không sử dụng các loại mồi tươi sống như trùn các loại, nhộng ong ngoại trừ trứng kiến (được SD). Đây là quy định của hồ.
Rất muốn xây dựng một hồ câu kiểu đài nên mong một số AE khác hết sức thông cảm.
Không xả mồi bằng tay.
Không câu trong ống biên ngang.


Hồ Câu Cá Giải Trí Hóc Môn

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart