Ác Nhân Cốc

Nơi "cái ác" thể hiện...

Hồ Câu Hóc Môn 24/06. VỀ 400KG (2022-06-24 11:07:42)

Hữu Ích+32
Hữu Ích+32


24/06. VỀ 400KG
Chuẩn bị cuối tuần cho AE đây.
Hết sức hiểu cho hồ vì sự gián đoạn thời gian qua.
Cá không về hoặc không ăn thì hồ mất khách.
Một số AE đừng suy nghĩ tiêu cực.
TRỞ LẠI GIÁ NHƯ CŨ NHÉ
* ĐÓNG CỬA LÚC 21G
✓ SÁNG VÀO 250
✓ SAU 10G 200
✓ SAU 13G 150
✓ SAU 15G 100
* GIẢI TRÍ VÀ ĐAM MÊ ĐÚNG NGHĨA!

Hồ Câu Cá Giải Trí Hóc Môn

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart