Hồ Câu Hóc Môn 16/10 xuống cần – hồ A. (2021-10-13 18:24:29)

Hữu Ích+11
Hữu Ích+11


16/10 xuống cần – hồ A.
Rất mong AE đến ủng hộ.
✓Ngày đầu khui hồ 400/10 tiếng.
✓ Sau 12g vào 200/5 tiếng, giờ thêm 25.
✓ Cá thu lại 15.

HỒ B chép thả 200kg.
✓ 200/5 tiếng, giờ thêm 30.
✓ Cá thu lại 20 (tạm thời).
(AE NHỚ MANG THEO DÙ).
XIN CẢM ƠN


Hồ Câu Cá Giải Trí Hóc Môn

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart