Ác Nhân Cốc

Nơi "cái ác" thể hiện...

Hồ Câu Hóc Môn ✓ Lóc hồ C ae có thể lure. (2022-05-11 09:36:05)


✓ Lóc hồ C ae có thể lure.
✓ Phi size lớn còn khá nhiều.
✓ Chép dài tròn như cá trắm.
✓ Trôi size chủ yếu 2kg trở lên.
✓ Đảm bảo ngon như cá tự nhiên
* CẤM SỬ DỤNG HƯƠNG LIỆU, TINH MÙI, ĐÔNG LẠNH VÀ CÁC LOẠI MỒI HÔI THỐI.


Hồ Câu Cá Giải Trí Hóc Môn

Xem thêm  Hồ Câu Nam Phương Nhà Bè - Tiếp cá anh tiến 5kg66
Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart