Ác Nhân Cốc

Nơi "cái ác" thể hiện...

Hồ Câu Đức Huy – Thông báo. (2022-04-03 23:35:31)

Hữu Ích+27
Hữu Ích+27

Thông báo.
Vì lý do công việc đại sự trong gia đình. Đức Huy tạm nghỉ một thời gian để giải quyết. Trong thời gian nghỉ hồ sẽ khắc khục những j chưa tốt trong thời gian vừa qua. Nhằm tạo ra một sân chơi giải trí và thật vui vẻ cho ae cần thủ.☺️☺️
Hồ sẽ có thông báo mới nhất cho ae cho ngày trở lại. Cảm ơn ae đã luôn theo dõi và ủng hộ Đức Huy. ??‍♂️❤️??‍♂️. Em sẽ thông báo sớm nhất cho ae ??


Thông báo. (2022-04-03 23:35:31)

Hồ Câu Đức Huy

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart