Ác Nhân Cốc

Nơi "cái ác" thể hiện...

Hồ Câu Đức Huy – Thông báo (2022-02-04 16:31:40)

Hữu Ích+32
Hữu Ích+32

Thông báo
Ngày mai 5/2
Hồ câu Đức Huy sẽ bồi 80kg rô phi size 700g-1,2kg. Và em sẽ đồ cá đều các ngày trong tuần mỗi ngày 80kg rô?? nha ae ❤️❤️??‍♂️❤️??‍♂️
Chép thì vẫn 150kg/ngày nha aeThông báo
Ngày mai 5/2
Hồ câu Đức Huy sẽ bồi 80kg rô phi size 700g-1,2kg. Và em sẽ đồ cá đều các ngày trong tuần mỗi ngày 80kg rô?? nha ae ❤️❤️??‍♂️❤️??‍♂️
Chép thì vẫn 150kg/ngày nha ae

Thông báo (2022-02-04 16:31:40)

Hồ Câu Đức Huy

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart