Hồ Câu Đức Huy – Thông báo (2021-12-17 12:12:40)

Hữu Ích+35
Hữu Ích+35

Thông báo
Giá vé ngày khai trương Hồ Câu Đức Huy 18/12
•Hồ 1: chuyên chép
. 300k/xuất 4h – 600k/ngày 8h ( 15 cần sẽ có xôi tiếng. 100k/ tiếng )
* Sau ngày khai trương
. 250k/ xuất 4h – 400k/ ngày 8h ( 50k/1h thêm )
. 15 cần sẽ có xôi tiếng cho ae. Fun các ngày trong tuần. 100k/ tiếng )
Cá chép hồ thu lại 25k/kg
•Hồ 2: cá tạp ( rô phi + chép + trôi )
. 200k/xuất 4h – 400k/ngày 8h ( 10 cần sẽ có xôi tiếng. 50k/1h)
* Sau ngày khai trương
. 150k/xuất 4h – 300k/ ngày 8h ( 30k/1h thêm )
10 cần sẽ có xôi 50k/1tiếng ). Fun các ngày trong tuần
Cá hồ thu lại hồ tạp ( rô phi + trôi = 15k/kg )
Cá chép = 25k/kg
• Hồ 3: Game rô phi
50k/cần. 1 hiệp game 90′
Rất mong ae cần thủ đến ủng hộ hồ em ạ ❤️❤️❤️❤️Thông báo (2021-12-17 12:12:40)

Hồ Câu Đức Huy

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart