Hồ Câu Đức Huy – Thông báo (2021-12-16 10:07:42)

Hữu Ích+37
Hữu Ích+37

Thông báo
Vì một số lý do nhạy cảm nên hồ câu cá Đức Huy sẽ tạm ngưng giải Mini ngày 18/12. Rất mong các ae cần thủ thông cảm. Những ae cần thủ nào đã chuyển tiền và đăng ký thì liên hệ với chủ hồ để được hoàn tiền LH: 0969121855 ( hải)Thông báo
Vì một số lý do nhạy cảm nên hồ câu cá Đức Huy sẽ tạm ngưng giải Mini ngày 18/12. Rất mong các ae cần thủ thông cảm. Những ae cần thủ nào đã chuyển tiền và đăng ký thì liên hệ với chủ hồ để được hoàn tiền LH: 0969121855 ( hải)

Thông báo (2021-12-16 10:07:42)

Hồ Câu Đức Huy

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart