Hồ Câu Đức Huy – Thông báo : (2021-12-10 18:39:29)

Hữu Ích+43
Hữu Ích+43

Thông báo :
Hồ câu Đức Huy sẽ tiếp tục bồi cá và hoạt động đến hết ngày chủ Nhật tuần này… sau đó chúng tôi sẽ tạm ngưng hoạt động từ thứ 2 ngày 13/12 đến 17/12 tuần sau để bồi thêm cá và dưỡng cá đồng thời sẽ cải tạo và nâng cấp hồ nhằm tạo ra…Thông báo :
Hồ câu Đức Huy sẽ tiếp tục bồi cá và hoạt động đến hết ngày chủ Nhật tuần này… sau đó chúng tôi sẽ tạm ngưng hoạt động từ thứ 2 ngày 13/12 đến 17/12 tuần sau để bồi thêm cá và dưỡng cá đồng thời sẽ cải tạo và nâng cấp hồ nhằm tạo ra…See more

Thông báo : (2021-12-10 18:39:29)

Hồ Câu Đức Huy

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart