Ác Nhân Cốc

Nơi "cái ác" thể hiện...

Hồ Câu Đức Huy – Hàng khủng em vẫn lên đều anh nha. (2022-06-19 19:48:36)

Hữu Ích+20
Hữu Ích+20

Hàng khủng em vẫn lên đều anh nha.
Tính riêng cá con ngày hôm nay được 25kg rồi ae nha.
Em vẫn thu lại cá con nha. Ae vừa câu cá thịt vừa được câu cá con lại còn được thưởng
Cá con nhiều ngất ngày 300k
Nhiều nhì ngày 200k
Nhiều ba ngày. 100k.
Áp dụng cho 15 cần câu cá con trở lên ạ.
Ko đủ 15 cần em vẫn thu lại cá con bình thường nha.

Hàng khủng em vẫn lên đều anh nha. (2022-06-19 19:48:36)

Hồ Câu Đức Huy

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart