Ác Nhân Cốc

Nơi "cái ác" thể hiện...

Hồ Câu Đức Huy – Cập nhật giá vé mới áp dụng từ 5/4/2021 (2021-05-04 09:16:14)

Hữu Ích+48
Hữu Ích+48


Cập nhật giá vé mới áp dụng từ 5/4/2021

Ngày mai thứ 2, Hồ câu Đức Huy vẫn bồi thêm 3 bao chép để cổ vũ cho anh vui … hồ cá nền còn rất nhiều, mấy ngày trước cá hơi chậm ăn một chút nên nền cũ và cá bồi thêm còn rất nhiều… cá hôm nay đang ăm mạnh nhé… hồ còn 1 cá Trắm size lớn… (ai câu được trắm thưởng thêm 200K nhé) hihi… chúc các cần thủ một ngày đầu tuần nhiều thành công.


Cập nhật giá vé mới áp dụng từ 5/4/2021 (2021-05-04 09:16:14)

Hồ Câu Đức Huy

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart