Hồ Câu Đức Huy – Cá nền còn quá nhiều, size từ 2 ₫ến 8kg còn khoảng 2 tấn… ngày mai thứ 3 hồ c (2021-12-06 16:10:31)

Hữu Ích+41
Hữu Ích+41

Cá nền còn quá nhiều, size từ 2 ₫ến 8kg còn khoảng 2 tấn… ngày mai thứ 3 hồ câu Đức Huy bồi thêm 5 bao… Anh em ai rảnh hưởng ứng ghé chơi nhé.. chúc anh em cần thủ tìm được niềm vui.Cá nền còn quá nhiều, size từ 2 ₫ến 8kg còn khoảng 2 tấn… ngày mai thứ 3 hồ câu Đức Huy bồi thêm 5 bao… Anh em ai rảnh hưởng ứng ghé chơi nhé.. chúc anh em cần thủ tìm được niềm vui.

Cá nền còn quá nhiều, size từ 2 ₫ến 8kg còn khoảng 2 tấn… ngày mai thứ 3 hồ c (2021-12-06 16:10:31)

Hồ Câu Đức Huy

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart