Hồ Câu Đức Huy – Báo cá buổi tối cho ae nha 12/3. Cá lên rất đều và mạnh nha ae. . (2022-03-12 23:42:19)

Hữu Ích+35
Hữu Ích+35

Báo cá buổi tối cho ae nha 12/3. Cá lên rất đều và mạnh nha ae. 🙆🏻‍♂️🙆🏻‍♂️❤️❤️.
Heo 2: 5 triệu ( 5kg đập )
🌎🌎ĐC: CLB câu cá giải trí Đức Huy.
#HồcauDucHuy 12/3


Báo cá buổi tối cho ae nha 12/3. Cá lên rất đều và mạnh nha ae. . (2022-03-12 23:42:19)

Hồ Câu Đức Huy

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart