Hồ Câu Cá Giải Trí Út Lệ – Hồ Chép ngưng game tự phát,thả cá như sau:thứ 7 thả 200kg chép size 2-3kg/con,th ()

Hữu Ích+45
Hữu Ích+45

Hồ Chép ngưng game tự phát,thả cá như sau:thứ 7 thả 200kg chép size 2-3kg/con,thứ 3 thả 200kg Phi size 1kg/con,thứ 5 thả 200kg trắm size 4kg/con+chép nền 1 tấn,thu lại cá 40n/kgHồ Chép ngưng game tự phát,thả cá như sau:thứ 7 thả 200kg chép size 2-3kg/con,thứ 3 thả 200kg Phi size 1kg/con,thứ 5 thả 200kg trắm size 4kg/con+chép nền 1 tấn,thu lại cá 40n/kg

Hồ Câu Cá Giải Trí Út Lệ

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart