Ác Nhân Cốc

Nơi "cái ác" thể hiện...

Hồ Câu Cá Giải Trí Nông Trại Dê – Tổng kết tuần (2021-04-25 17:05:26)

Hữu Ích0
Hữu Ích0

Tổng kết tuần
Mỗi giải 300k
Cá trê 8kg: cần thủ Vĩnh
Cá lóc 1kg430: cần thủ Tuấn AB
Cá lăng hồng vỹ 3kg965: Cần thủ Toản

Chiều mai hồ bồi hơn 200kg trôi điên size rất lớn
Lâu quá k thấy ae đứt trục nên chủ hồ buồn vãi
Thả mấy hàng ngáo này cho kéo đứt dây tạo niềm vui. Hế hế
Hồ Câu Cá Giải Trí Nông Trại Dê

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart