Ác Nhân Cốc

Nơi "cái ác" thể hiện...

Hồ Câu Cá Giải Trí Nông Trại Dê – THÔNG BÁO: (2021-04-27 10:36:14)

Hữu Ích0
Hữu Ích0

THÔNG BÁO:
Từ hôm nay 27/4/2021 đến trưa 30/4/2021
Ae câu được cá rô phi con thì vui lòng bán lại cho hồ: 50k/kg
Chủ hồ lấy chiên giòn uống bia.
Dư thì để vỗ béo mấy con vịt
Klq: Ảnh đàn vịt béo đẹp ghê
Nhõ Sang nhớ thu mua cá con nhốt trong hồ kính nha.
Hồ Câu Cá Giải Trí Nông Trại Dê

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart