Ác Nhân Cốc

Nơi "cái ác" thể hiện...

Hồ Câu Cá Giải Trí Nông Trại Dê – Giải tháng chỉ còn ngày hôm nay và tới 17h chiều mai 30/4 cho ae đua top thôi nh (2021-04-29 07:44:09)

Hữu Ích0
Hữu Ích0

Giải tháng chỉ còn ngày hôm nay và tới 17h chiều mai 30/4 cho ae đua top thôi nha.
Hiện tại:
Nhóm tra trê lấy 1 con dê: đang dẫn đầu tháng là cá trê 8kg3 của cần thủ Sang.
Nhóm cá tạp lấy 1 đùi dê: đang dẫn đầu tuần và tháng là cá trắm cỏ 7kg1 của cần thủ Vĩnh.
Cá lóc lấy tiền đùi dê: đang dẫn đầu tháng là cá lóc bông 2kg905 của cần thủ Trường.
Trong tuần này thì có:
Cá lóc bông 2kg890 của cần thủ Đen đang dẫn đầu.
Cá tra 4kg225 của cần thủ Tiến
Cá trắm cỏ 7kg1 của cần thủ Vĩnh.
Hồ Câu Cá Giải Trí Nông Trại Dê

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart