Ác Nhân Cốc

Nơi "cái ác" thể hiện...

Hồ Câu Cá Giải Trí Nông Trại Dê – Đây là clip thứ 2. (2021-05-02 08:27:58)

Hữu Ích+48
Hữu Ích+48


Đây là clip thứ 2.
Đây là cá trưa qua 01/5 a Trung móm bị máng vây.
Tối thì có clip cá ăn miệng. Tuy nhiên đêm qua chỉ có 2,3 khách câu đêm.
Cần thủ giải thích là bận kéo cá nên không quay hết clip từ lúc cá dưới nước tới khi lên bờ.
Không có sự chứng kiến của nhân viên hồ câu khi cá dính.
Camera của quán đang bị lỗi từ trước lễ, không xác định được là cá ăn miệng hợp lệ hay cá xóc.
Lỗi thuộc về phần giám sát của hồ, nên hồ quyết định tặng cần thủ 1 con dê. Mời cần thủ Tâm trưa mai ghé lại quán nhận thưởng.

Hồ Câu Cá Giải Trí Nông Trại Dê

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart