Ác Nhân Cốc

Nơi "cái ác" thể hiện...

Cà Phê Thủy Mộc – Vựa quốc lộ 13 có cá tầm, cá lăng, cá chép giòn rồi. (2022-03-09 15:32:38)

Hữu Ích+37
Hữu Ích+37

Vựa quốc lộ 13 có cá tầm, cá lăng, cá chép giòn rồi.
Anh chị ăn cá ủng hộ em nha.rẻ nhất miền nam luôn ???.
?? cá tầm 180k/ kg
?? lăng : 95k/ kg
?? chép giòn : 140k/ kg
Đt : 090993 81 82


2022-03-09 15:32:38

Cà Phê Thủy Mộc

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart