Cà Phê Thủy Mộc – Trắm cỏ hôm nay (2021-09-12 11:13:32)

Hữu Ích+5
Hữu Ích+5


Trắm cỏ hôm nay
6-7-8 kg/ con
Giá vẫn 70k/ kg ( vẫn giữ giá dù cá đã lên thêm 5k/ kg)
Bà con ăn cá gọi em ạ : 0909060075


2021-09-12 11:13:32

Cà Phê Thủy Mộc

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart