Ác Nhân Cốc

Nơi "cái ác" thể hiện...

Cà Phê Thủy Mộc – Trắm, chép giòn, lăng (2021-12-21 05:43:04)

Hữu Ích+24
Hữu Ích+24

Trắm, chép giòn, lăng
50 ký/ tuần/ loại lấy tại các vựa, SG, Dĩ An, QL13. Có giá SỈ cực tốt cho anh chị lấy về bán lẽ. ( được cộng dồn đơn) đt : 036 36 45678Trắm, chép giòn, lăng
50 ký/ tuần/ loại lấy tại các vựa, SG, Dĩ An, QL13. Có giá SỈ cực tốt cho anh chị lấy về bán lẽ. ( được cộng dồn đơn) đt : 036 36 45678

2021-12-21 05:43:04

Cà Phê Thủy Mộc

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart