Cà Phê Thủy Mộc – Thông báo ngày mai chủ nhật 21.03 Hồ cá lóc suất câu 200k 8 tiếng ( khuyến m – 2021-03-20 12:45:51

Hữu Ích0
Hữu Ích0

🇻🇳 Thông báo ngày mai chủ nhật 21.03 📣 Hồ cá lóc suất câu 200k 8 tiếng ( khuyến mãi thêm giờ câu ae câu 4 tiếng vẫn 200k ). 📣 Hồ cá phi suất câu 200k 8 tiếng ( suất 4 tiếng 150k ). hồ đã bồi thêm cá vào hôm thứ 3 và hôm nay 195kg + 210kg. 📣 Hồ cá rô suất câu vẫn như cũ 150k 4 tiếng .


2021-03-20 12:45:51


Cà Phê Thủy Mộc

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart