Ác Nhân Cốc

Nơi "cái ác" thể hiện...

Cà Phê Thủy Mộc – Thông báo. (2021-04-16 16:20:26)

Hữu Ích0
Hữu Ích0


? Thông báo.

? Chủ nhật ngày 18.04 sẽ khui hồ cá phi mới . Tổng lượng cá dưới hồ trên 1 tấn cá bao gồm phí, trôi,dieu hồng, mùi.

? Giá cần 200k 1 suất 4 tiếng (chỉ ngày mới khui, ngày thường 150k suất 4 tiếng).Hạn chế cần 4m5 trở lại nha ae

? Hồ cá rô , lóc sẽ đổi qua 2 hồ nhỏ ( hồ phi cũ ) . Thứ 7 bắt đầu câu lại bình thường.

Cảm ơn ae đã ủng hộ.

2021-04-16 16:20:26


Cà Phê Thủy Mộc

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart