Cà Phê Thủy Mộc – Thả thêm cá chim nha ae. Từ hnay tới thứ 6 suất câu 150k/5h. 200k/10h. Câu t (2021-11-09 12:51:20)

Hữu Ích+25
Hữu Ích+25

Thả thêm cá chim nha ae.
Từ hnay tới thứ 6 suất câu 150k/5h. 200k/10h. Câu từ 7h sáng đến 17h chiều hồ nghỉ sớm dưỡng cá
Thứ 7 câu lại bình thường suất 150k/4h 300k/10h bao cơm.
Chiều thứ 7 có giải game mini cá trê ae đăng ký thì nhớ đi dùm e. Kì rồi đăng ký full nhưng lại hụt 5 cần.

2021-11-09 12:51:20

Cà Phê Thủy Mộc

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart