Cà Phê Thủy Mộc – Tâm sự của 1 chủ vựa cá : Cần lắm 1 bạn nào đó bán bún hay phở gì cũng dc, chịu (2021-07-24 08:15:11)

Hữu Ích+39
Hữu Ích+39

Tâm sự của 1 chủ vựa cá : Cần lắm 1 bạn nào đó bán bún hay phở gì cũng dc, chịu thì em đổi 1 tô phở lấy 1 con cá.
Chứ hơn 10 ngày nay sáng nào cũng mỳ, em ngán lắm rồi 😂😂😂


2021-07-24 08:15:11

Cà Phê Thủy Mộc

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart