Ác Nhân Cốc

Nơi "cái ác" thể hiện...

Cà Phê Thủy Mộc – Ngày mai thứ ba 20.04. Hồ cá phi suất câu 150k 4 tiếng. Đã thay nước mới. (2021-04-19 17:29:36)

Hữu Ích0
Hữu Ích0

Ngày mai thứ ba 20.04. ? Hồ cá phi suất câu 150k 4 tiếng. Đã thay nước mới. ? Hồ rô đầu vuông suất câu 150k 4 tiếng. ? Hồ cá lóc 200k 5 tiếng . 8h thả cá. Hồ phi cá bữa nay ăn chậm , ae thông cảm . Hy vọng tôi nay thay nước xong ngày mai ăn mạnh lại . Cảm ơn ae đã ủng hộ.


2021-04-19 17:29:36


Cà Phê Thủy Mộc

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart