Cà Phê Thủy Mộc – Ngày mai thứ 7 Hồ cá phi bồi thêm 200kg cá phi cho ae chơi cuối tuần nha , hôm – 2021-03-19 13:53:31

Hữu Ích0
Hữu Ích0

📣📣 Ngày mai thứ 7 Hồ cá phi bồi thêm 200kg cá phi cho ae chơi cuối tuần nha , hôm thứ 3 đã đổ 195kg mà tới nay chưa ăn mạnh nữa mai về thêm 200kg 📣 Hồ cá lóc mai về 100kg lóc đói thả hết xuống hồ ko rộng lại . 📣 Hồ cá rô đầu vuông mai về size 2 con 1kg nha. Chút ae cuối tuần vui vẻ 😅2021-03-19 13:53:31


Cà Phê Thủy Mộc

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart