Cà Phê Thủy Mộc – Ngày mai thứ 4 . Hồ phi suất câu vẫn như cũ 150k 4 tiếng . Mới bồi thêm 195kg – 2021-03-16 18:32:16

Hữu Ích0
Hữu Ích0

✋ Ngày mai thứ 4 . 📣 Hồ phi suất câu vẫn như cũ 150k 4 tiếng . Mới bồi thêm 195kg cá phi lúc trưa nay . 📣 Hồ rô đầu vuông vẫn như cũ . 📣 Hồ cá lóc 200k 4 tiếng vẫn 1 suất trên 3 con . Hồ có bán Nhộng ong , trứng kiến, Trùn quế , rết .


2021-03-16 18:32:16


Cà Phê Thủy Mộc

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart