Cà Phê Thủy Mộc – Ngày mai hồ cá lóc 12h00 thả 100kg cá lóc . Hồ cá phi cá mới chậm ăn nên tăng – 2021-03-22 17:16:24

Hữu Ích0
Hữu Ích0

🔊 Ngày mai hồ cá lóc 12h00 thả 100kg cá lóc .🥰 ⛔ Hồ cá phi cá mới chậm ăn nên tăng giờ câu lên suất 6 tiếng 150k .😔 🔊 Hồ rô đầu vuông hoạt động bình thường giá cần vẫn 150k 4 tiếng suất ngày 300k tặng 1 phần cơm trưa.😋 Cảm ơn ae đã ủng hộ ✋


2021-03-22 17:16:24


Cà Phê Thủy Mộc

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart