Cà Phê Thủy Mộc – Ngày mai hồ cá lóc 12h thả 100kg cá lóc Hồ cá phi đã thả thêm 156kg cá phi s (2021-03-26 14:48:06)

Hữu Ích0
Hữu Ích0

🧨 Ngày mai hồ cá lóc 12h thả 100kg cá lóc 🧨 Hồ cá phi đã thả thêm 156kg cá phi size nhỏ , cá mới thả ăn luôn trong ngày . 🧨 Hồ cá rô mai suất câu vẫn như cũ 8h thả cá 1 ngày thả 3 lần
2021-03-26 14:48:06


Cà Phê Thủy Mộc

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart