Ác Nhân Cốc

Nơi "cái ác" thể hiện...

Cà Phê Thủy Mộc – Ngày mai chủ nhật ngày 18.04 hồ phi mới sẽ đánh xôi nha ae : (2021-04-17 20:56:19)

Hữu Ích0
Hữu Ích0


? Ngày mai chủ nhật ngày 18.04 hồ phi mới sẽ đánh xôi nha ae :

?15 cần sẽ bắt đầu xôi cá lớn nhất tiếng thưởng 100k .

? Cá phải từ 500g trở lên , ăn miệng hợp lệ, ko thả day bảo hiểm , cá sẽ kiểm tra dưới nước nếu lên bờ bung lưỡi sẽ ko tính .

? Chỉ tính cá phi, trôi , dieu hồng , chép. Còn những cá khác ko tính.

? Suất câu 200k 4 tiếng ( chỉ Ngày mai qua tuần suất câu bình thường 150k 4 tiếng).

⛔ Lưu ý ko đc qua lại các hồ rô đầu vuông, lóc.

Câu cá giải trí vui vẻ ko quạo nha ae ?.

Chút ae cuối tuần vui vẻ.
2021-04-17 20:56:19


Cà Phê Thủy Mộc

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart