Cà Phê Thủy Mộc – Ngày mai bồi thêm cá phi nha ae

Hữu Ích0
Hữu Ích0

Ngày mai bồi thêm cá phi nha ae

📣 Hồ Lóc Thủy Mộc thông báo ngày mai thứ 3
🇻🇳 Hồ phi , tạp sẽ bồi thêm 200kg cá phi .
🇻🇳 Hồ lóc 8h sáng sẽ thả 50kg cá lóc .
🇻🇳 Hồ cá rô thả 50kg chia làm 2 lần thả .
Rất mong sự ủng hộ của ae cần thủ để hồ duy trì lượng cá thả mỗi ngày nha . Cảm ơn ae rất nhiều .Cà Phê Thủy Mộc

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart