Ác Nhân Cốc

Nơi "cái ác" thể hiện...

Cà Phê Thủy Mộc – Nay e có cá : (2021-07-15 20:00:09)

Hữu Ích+44
Hữu Ích+44

Nay e có cá :

Cá tra 50k/1kg.

Cá lóc 70k/1kg.

Cá rô 45k/1kg.

Cá hường ( mùi) 80k/1kg.

Cá chim 50k/1kg.

Cá trôi 50k/1kg.

Cá mè size 2kg đến 3kg giá 50k/1kg.

Cá trê 40kg/1kg.

Ếch 65k/1kg .

Cá điêu hồng 75k/1kg

Tất cả bán hàng sống ko làm nha mn.
Có giá sỉ từ 30kg trở lên

0358991339. Hải.

2021-07-15 20:00:09

Cà Phê Thủy Mộc

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart