Cà Phê Thủy Mộc – Mới tập câu cá, ra tiệm hỏi mua mồi câu, chủ tiệm đưa cho nhiêu đây. Kêu về trộn (2021-09-23 09:46:53)

Hữu Ích+17
Hữu Ích+17

Mới tập câu cá, ra tiệm hỏi mua mồi câu, chủ tiệm đưa cho nhiêu đây. Kêu về trộn tất tần tật lại với nhau là câu có cá. Bả sợ mình móm bả khuyến mãi thêm mấy cái bát quai 😂😂😂, đưa thêm cái lưới thả cá mà ko dám lấy.


2021-09-23 09:46:53

Cà Phê Thủy Mộc

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart