Ác Nhân Cốc

Nơi "cái ác" thể hiện...

Cà Phê Thủy Mộc – Mối cá : em chuyên giao cá chợ, cá hồ câu, anh lấy cá chép , cá trắm cỏ ko…..e (2021-07-16 19:48:18)

Hữu Ích+14
Hữu Ích+14

📞📞📞📞
Mối cá : em chuyên giao cá chợ, cá hồ câu, anh lấy cá chép , cá trắm cỏ ko…..em để giá tốt cho Mình : anh báo giá cho em ạ, dc ngày em lấy 1 tấn… Mối cá : anh lấy nhiều vậy , em để anh
– cá chép 50
– trắm cỏ 75 Mình : cá em đang bán chép lẽ có 45k, trắm cỏ 65 k…. Anh bỏ giá đó em bán sao ?
Mình chào ngược lại : chép 40k, trắm 60k… Mối cá : tút ….tút….tút… Dịch bệnh khó khăn chung, kiếm thì kiếm ít ít thôi.

2021-07-16 19:48:18

Cà Phê Thủy Mộc

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart