Cà Phê Thủy Mộc – Mấy hồ khác thấy rục rịch mở cửa, hồ Chép thuỷ mộc chắc vẫn còn lâu, nhưng tự n (2021-10-01 07:58:00)

Hữu Ích+30
Hữu Ích+30

Mấy hồ khác thấy rục rịch mở cửa, hồ Chép thuỷ mộc chắc vẫn còn lâu, nhưng tự nhiên nhớ nhớ mấy câu nói quen thuộc của anh em quá 🤣🤣 :
– thả cá đi anh ơi ơi …..
– hồ còn chổ ko anh ơi ơi….
– xã dèo đi anh ơi…
– bật oxy đi anh ơi….
– mở oxy đi anh ơi… cá chậm quá
– thả cá đi, cá hết rồi còn đâu mà câu…
– 5h sáng cho em 1 chổ sát tường, 5h em có mặt 😂😂😂
– moá nó, ăn đẹp vậy mà còn sốc được
– đủ cần uýnh xôi rồi anh ơi
– hồ còn trùn chỉ ko Nói chung rất rất nhiều, tự nhiên thấy nhớ ghê đó.

2021-10-01 07:58:00

Cà Phê Thủy Mộc

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart