Cà Phê Thủy Mộc – Mai tiếp tục về 500 kg trắm cỏ giá 67, 500kg chép lớn ( < 3kg giá 47, > 3k (2021-07-23 20:43:06)

Hữu Ích+48
Hữu Ích+48

Mai tiếp tục về 500 kg trắm cỏ giá 67, 500kg chép lớn ( < 3kg giá 47, > 3kg giá 50k/ kg)
Vẫn cam kết giá rẻ nhất Bình ổn cho bà con.Mai tiếp tục về 500 kg trắm cỏ giá 67, 500kg chép lớn ( < 3kg giá 47, > 3kg giá 50k/ kg)
Vẫn cam kết giá rẻ nhất Bình ổn cho bà con.

2021-07-23 20:43:06

Cà Phê Thủy Mộc

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart